Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: sv. Jeronýma, kněze a učitele církve.

Úterý: sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve. V tento den se koná v 19.30 na Bílé Hoře přednáška Oldřicha Seluckého: Kdo byli Cyril a Metoděj?

Středa: památka svatých andělů strážných.

Pátek: památka sv. Františka z Assisi. 1. pátek v měsíci, od 16.00 výstav Nejsvětější svátosti k adoraci, 17.45 požehnání a mše svatá.

Příští neděli bude mše svatá v 9.00 s udílením svátosti křtu.

Ve dnech 11. až 13. října se koná 20. břevnovské posvícení. Při této příležitosti opět otevíráme klášter veřejnosti. Na takovou akci je třeba zajistit pořádkovou službu (dozor) v otevřených prostorách kláštera, proto prosíme dobrovolníky, aby se zapisovali v sakristii do připraveného rozpisu. Svojí iniciativou tak pomůžete klášteru, protože výtěžek z celé akce jde na provoz kláštera.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha