Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: sv. Jeronýma, kněze a učitele církve.

Úterý: sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve. V tento den se koná v 19.30 na Bílé Hoře přednáška Oldřicha Seluckého: Kdo byli Cyril a Metoděj?

Středa: památka svatých andělů strážných.

Pátek: památka sv. Františka z Assisi. 1. pátek v měsíci, od 16.00 výstav Nejsvětější svátosti k adoraci, 17.45 požehnání a mše svatá.

Příští neděli bude mše svatá v 9.00 s udílením svátosti křtu.

Ve dnech 11. až 13. října se koná 20. břevnovské posvícení. Při této příležitosti opět otevíráme klášter veřejnosti. Na takovou akci je třeba zajistit pořádkovou službu (dozor) v otevřených prostorách kláštera, proto prosíme dobrovolníky, aby se zapisovali v sakristii do připraveného rozpisu. Svojí iniciativou tak pomůžete klášteru, protože výtěžek z celé akce jde na provoz kláštera.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti