Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V Roce víry a 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu Vás srdečně zvu na pouť do míst, kde vznikala naše dnešní kultura a víra našich předků, díky nimž věříme i my.

Na společné setkání a prohloubení víry se těší P. Václav

14. září 2013

Program pouti:

06.00 odjezd od Břevnovského kláštera (Markétská 1, Praha 6)
10.00 mše sv. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě, prohlídka baziliky
cca 12.00 možnost navštívit muzejní expozici Velehrad na křižovatkách evropských dějin (Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje), individuální oběd
13.30 pro zájemce prohlídka poutního areálu – hospodářský dvůr, kaple sv. Vendelína, pozůstatky ohradní zdi a věže v SZ nároží, kostelík Zjevení Páně (Cyrilka), východní závěr baziliky a kapitulní síň zvenčí, průčelí kostela, Sala terrena, Slovanský sál, klášterní zahrada, kaple sv. Jana Nepomuckého, morový sloup
14.40 odchod do Modré (pro starší či méně pohyblivé osoby možnost přejezdu autobusem)
15.05 příchod do Modré, prohlídka archeoskanzenu – velkomoravského sídliště (http://www.archeoskanzen.cz/)
15.45 Poutní cesta růžence – z Modré na Velehrad, Slavný růženec (účast dobrovolná, zájemci budou přepraveni zpět na Velehrad autobusem)
17.00 odjezd do Rajhradu
18.15 krátká návštěva Rajhradu s večerní modlitbou v kostele (nešpory)
19.30−20.00 odjezd do Prahy
22.00 příjezd do Prahy

Nabídka individuálního programu je psaná kurzívou. Areál Velehradu prochází generální rekonstrukcí, vše má být hotovo k 5. 7. 2013. Kromě prohlídkových aktivit areál nabízí i možnost oddechu, procházek, nákupu v prodejně Karmelitánského nakladatelství a občerstvení (cukrárna v Domě sv. Cyrila a Metoděje, restaurace v Hotelu Mlýn, http://www.hotelmlyn.cz/gastronomie/restaurace.html, s dětským hřištěm a obědovým menu kolem 90Kč). Všechny zmíněné objekty jsou bezbariérové (kromě lapidária) a v krátké vzdálenosti.

Každý poutník dostane brožuru se základními informacemi, orientační mapkou areálu s popisem, se společnou ranní a večerní modlitbou atp.

Cena:

V případě účasti 40 – 50 osob: 660 Kč/os., děti/studenti/senioři/ZTP 620 Kč/os. (průkaz nutný)

V případě účasti 30 – 39 osob: 846 Kč/os., děti/studenti/senioři/ZTP 806 Kč/os. (průkaz nutný)

 Cena zahrnuje: Dopravu pohodlným autobusem (s WC), možnost přepravy pro starší a méně pohyblivé osoby z Velehradu na Modrou a zpět, prohlídku baziliky včetně lapidária (vstupenka slouží zároveň jako vstupenka na muzejní expozici Velehrad na křižovatkách evropských dějin ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje).

Cena nezahrnuje: Oběd, odpolední prohlídku poutního areálu (vstupné 50 Kč, snížené 30 Kč) a vstupné do skanzenu v Modré (70 Kč, děti/studenti/senioři/ZTP 50 Kč, děti do 3 let zdarma).

Uzávěrka přihlášek je 28.7.2013. Přihlášky, prosíme, odevzdávejte v sakristii (u sv. Markéty) po mši svaté. S přihláškou je třeba zaplatit zálohu 150 Kč/os. Doplatek proběhne po uzávěrce přihlášek, nejpozději do 4.8. ve výši dle počtu přihlášených. O případných změnách programu budou přihlášení informováni. V případě odhlášení z pouti v době od 15.7. do 3.8. propadne záloha 150 Kč, pokud se nepodaří najít náhradníka. V případě odhlášení v době od 4.8. do 30.8. propadne 25% celkové částky, v době od 31.8. do 6.9. 50 % částky a v době od 7.9. do 14.9. 90% celkové částky – vždy, pokud se nepodaří najít náhradníka. Pokud by se přihlásilo méně než 30 osob, budou přihlášení informováni o změněné výši ceny cesty.

Kontakty: P. Václav Snětina OSB, farnost@brevnov.cz, tel.: 220 406 111, 220 406 232

Cecílie Hynková, cecilie.hynkova@seznam.cz, tel.: 732 732 507

Přihláška ke stažení: PDF (113KB) MS Word (42KB)

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha