Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Už po několikáté nás otec arcibiskup Dominik vyzývá k modlitbě za národ. V naší bazilice se pomodlíme za národ při večerní vigilii ze slavnosti sv. Václava 27. 9. 2013 v 18.00.