Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Na sobotu 7. září 2013 papež František vyhlásil půst a modlitby za Sýrii. I v naší farnosti se připojíme. Generální vikář pražské arcidiecéze Mons. Michael Slavík k tomu říká:

„Celosvětový den modliteb a postu, který na tuto sobotu vyhlásil papež František, je křesťanskou reakcí na zlo války, násilí a nenávisti, které se tak výrazným způsobem projevuje už delší dobu v Sýrii, ale nejen tam. Modlitba a půst jsou tradiční křesťanské „zbraně“ proti zlu, nikoliv proti bližním. Jsou to také klasické křesťanské skutky kajícnosti. Protože na zlu ve světě se nějakým způsobem podílíme všichni, je na místě nejen prosit o mír, ale uznávat poctivě před Bohem náš osobní i společný podíl na zlu působícím ve světě, byť se zdá být proti velkým válečným střetům nepatrný.

Vyzývám Vás tedy k podílení se na celosvětovém dni postu a modliteb. Papež František neurčil jeho konkrétní podoby. Přidržme se tedy zažité křesťanské praxe. Dospělý člověk, kterému v postu nebrání zdravotní důvody, by se měl postit podobně jako na Popeleční středu či Velký pátek, čili spokojit se s jednodenním nasycením. Je samozřejmě možné k tomu přidat i jiné zřeknutí se – například televize nebo jiné zábavy, aby měl křesťan víc času i vnitřního klidu na modlitbu. Půst by také měl být pochopen jako naše osobní malé gesto solidarity s těmi, kteří pro válečné hrůzy nemají základní potřeby k životu.

Pokud jde o modlitbu, papež vyzývá všeobecně ke společným modlitbám. Někde to tedy bude modlitba v rodině, jinde v modlitebním společenství nebo v rámci živého růžence. Je-li to v možnostech farnosti, bylo by dobré uspořádat večerní vigilii čili modlitební bdění buď formou bohoslužby slova, zpěvů a přímluv nebo formou adorace.“

(zdroj: www.apha.cz)

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti