Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Děkujeme všem, kteří pomáhali s přípravou a realizací otevření klášterní klauzury veřejnosti v průběhu Břevnovského posvícení minulý víkend. Všem dobrovolníkům        Bůh žehnej! 

Pondělí: svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů.

Pátek: slavnost Všech svatých. Mše svaté v 7.00 a 18.00.

Sobota: vzpomínka na Všechny věrné zemřelé. Mše svaté budou zde u sv. Markéty v 7.00 a 9.00. Odpolední pobožnost na hřbitově začne už v 14.30 u hlavního kříže. Potom následuje Dušičkový koncert našeho chrámového sboru, který začíná v bazilice v 15.30. Večerní mše svatá je už s nedělní platností.

O víkendu 1. až 3. listopadu 2013 proběhne podzimní farní burza dětského oblečení a hraček podle obvyklého programu, plakát je vzadu k dispozici.

V neděli 3. listopadu 2013 bude mše svatá v 9.00 se zaměřením na děti.

V pondělí 4. listopadu 2013 se uskuteční v naší bazilice Vzpomínkový večer Domova Svaté Rodiny na sr. Akvinelu L. Loskotovou (7. výročí úmrtí a 90. výročí narození). V 18.00 mše svatá a v 19.00 benefiční koncert sborů Besharmonie a Pueri Gaudentes.

V úterý 5. listopadu 2013 budeme hostit biskupy české církevní provincie a bavorské církevní provincie. Otec arcibiskup si přál, aby se setkání uskutečnilo u nás, na Svatovojtěšské půdě. Mši sv. v 18.00 celebruje kard. Dominik Duka, arcibiskup pražský, kázat bude kard. Reinhard Marx, arcibiskup mnichovský. Je to vyznamenání pro Břevnov, přijměme tedy pozvání na tuto slavnost.