Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Před každou nedělní mší svatou je možné se připravit na Boží slovo krátkým komentářem a rozjímáním, které připravuje Pastorační středisko. Tento týden došlo v textech k chybě, bližší vysvětlení najdete zde.

Texty jsou velmi dobrým pomocníkem nejen v naslouchání nedělního Božího slova, ale nabízí nám i krátké rozjímání na každý den. Někdy nevíme jak se máme modlit (srov. Řím 8, 26 – 27). Texty, které máme každý týden v bazilice k dispozici a můžeme si je odnést domů, nás mohou inspirovat.