Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Opět zveme zvláště rodiče s dětmi na farní pouštění draků.

Kdy? 19. října 2013 od 14.00.

Kde? Vypich, prostranství po levé straně tramvajové zastávky Vypich ze směru z centra.

S sebou: Cokoli, co dokáže létat, dobrou náladu a možná trochu i té trpělivosti, snad nám bude pěkně foukat.