Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Od 16. do 25. října 2013 se budeme na závěr večerní mše svaté modlit za národ. Připojujeme se tak modlitbě, která probíhá v těchto dnech u hrobu sv. Václava a sv. Ludmily v katedrále a v bazilice sv. Jiří. Víme, že právě v tomto období je třeba prosit a neochabovat (srov. Lk 18, 1).