Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V sobotu a neděli 12. a 13. října 2013 v rámci 20. břevnovského posvícení opět otevíráme klášter veřejnosti. Na takovou akci je třeba zajistit pořádkovou službu (dozor) v otevřených prostorách kláštera, proto prosíme dobrovolníky, aby se zapisovali v sakristii do připraveného rozpisu na jednotlivé hodiny. Svojí iniciativou tak pomůžete klášteru, výtěžek z celé akce půjde na provoz kláštera. Děkujeme.