Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V pátek 22. listopadu 2013 začínají oslavy 670. výročí položení základního kamene naší katedrály. Celebrantem mše svaté v 18.00 bude milánský arcibiskup kardinál Angelo Scola, jeden z prezentovaných kandidátů při obou posledních papežských volbách. Milánská arcidiecéze je největší na světě a není bez zajímavosti, že naši farnost v r. 1997 navštívil Carlo M. Martini, předchůdce současného milánského arcibiskupa. Máme tedy mimořádnou příležitost setkat se s ryzím mužem církve, s člověkem, který má – skromně řečeno – velký rozhled nejen v církvi, ale i v dalších otázkách života a budoucnosti Starého kontinentu.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha