Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V sobotu 30. listopadu 2013 v 18.00 otevřeme nový liturgický rok v naší farnosti. O vigilii 1. neděle adventní požehnáme náš farní / chrámový adventní věnec, po mši svaté se setkáme při společném agapé „silvestru“ na faře. Prosíme, abyste přinesli něco k občerstvení.

Na 1. neděli adventní 1. prosince 2013 se uskuteční při všech bohoslužbách (7.30, 9.00 a 18.00) žehnání adventních věnců. Můžeme přinést své rodinné adventní věnce a položit pod náš společný před ambonem. Mše sv. v 9.00 je zaměřena na děti. Děti ať si na tuto mši sv. přinesou každý jednu větvičku chvojí.