Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V sobotu 30. listopadu 2013 v 18.00 otevřeme nový liturgický rok v naší farnosti. O vigilii 1. neděle adventní požehnáme náš farní / chrámový adventní věnec, po mši svaté se setkáme při společném agapé „silvestru“ na faře. Prosíme, abyste přinesli něco k občerstvení.

Na 1. neděli adventní 1. prosince 2013 se uskuteční při všech bohoslužbách (7.30, 9.00 a 18.00) žehnání adventních věnců. Můžeme přinést své rodinné adventní věnce a položit pod náš společný před ambonem. Mše sv. v 9.00 je zaměřena na děti. Děti ať si na tuto mši sv. přinesou každý jednu větvičku chvojí.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti