Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

O prvním listopadovém víkendu proběhla Farní burza dětského oblečení a hraček. Vybrali jsme 6 835Kč. Z výtěžku jsme podpořili školu Loyola v Panuru (místo v indickém státě Karnátoka). kterou roku 2004 založili jezuité a navštěvuje ji 1190 dětí. Zbylé teplé oblečení využije komunita St. Egidio pro lidi bez domova. Děkujeme všem, kteří přispěli, zvláště těm, kteří akci organizovali a zajišťovali.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti