Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

O prvním listopadovém víkendu proběhla Farní burza dětského oblečení a hraček. Vybrali jsme 6 835Kč. Z výtěžku jsme podpořili školu Loyola v Panuru (místo v indickém státě Karnátoka). kterou roku 2004 založili jezuité a navštěvuje ji 1190 dětí. Zbylé teplé oblečení využije komunita St. Egidio pro lidi bez domova. Děkujeme všem, kteří přispěli, zvláště těm, kteří akci organizovali a zajišťovali.