Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Komunita Sant´Egidio nás opět prosí o pomoc při pořádání vánočního oběda pro bezdomovce a potřebné v Arcibiskupském paláci. Ještě dnes můžete nosit do sakristie cukroví nebo jiné dárky pro potřebné. Vítaná bude pomoc při organizaci oběda přímo na místě. Plakát a kontakty jsou k dispozici vzadu u tiskovin.

Vzadu je vyvěšen celý pořad bohoslužeb o letošních Vánocích.

24. 12.: 7.00 poslední adventní mše svatá se zpěvem staročeských rorátů. 16.00 mše svatá z vigilie Narození Páně. 24.00 půlnoční mše svatá. Z pastoračních důvodů půlnoční mši sv. střídáme s bohoslužbou slova. Letos tedy máme možnost prožít ve 24.00 mši svatou.

25. 12. a 26. 12.: pořad bohoslužeb jako v neděli.

Pátek: svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty. Při mši sv. v 7.00 a 18.00 žehnání vína, kdo by chtěl nechat požehnat víno, může jej donést na tyto mše sv. a položit jej na boční oltář sv. Vojtěcha.

Sobota: svátek sv. Mláďátek, mučedníků.

Neděle: svátek Svaté Rodiny, při všech mších svatých bude příležitost obnovit manželské sliby.

Kdo byste věděl o někom, kdo by stál o návštěvu kněze před svátky (nemocní atp.), dejte nám, prosím, vědět, abychom jim mohli posloužit svátostmi i návštěvou.

Vpředu u bočního oltáře sv. Vojtěcha je betlémské světlo, můžeme si jej odnášet do svých domovů.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti