Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Na požádání je možná návštěva kněze (svátost smíření, svaté přijímání, rozhovor). Pokud máme někoho ve svém okolí, kdo by o tuto službu stál, kontaktujte nás.