Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Setkání seniorů s profesorem Janem SokolemV průběhu roku probíhají setkání seniorů naší farnosti. Není-li uvedeno jinak, konají se na faře.

O tom kdy se koná příští setkání se dozvíte v aktualitách a kalendáři.