Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Malá Klárka prožívala čtvrté Vánoce svého dětství a pod stromkem našla své dárečky. Najednou se zamyslela a povídá: „To je stejně divný, když já mám 
narozky, nebo svátek, vždycky dostávám dárečky a když je má dneska Ježíšek, chudáček, nedostává nic a ještě sám naděluje!“ 

Přejeme Vám, abychom se dnes nejen obdarovali, ale sami se stali darem druhým, tak jako se Bůh stal darem nám. To bude ten nehezčí dárek, který můžeme narozenému Ježíši dát.

P. Václav Snětina OSB s celou farností.