Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Neděle: 2. v liturgickém mezidobí, mše sv. v 9.00 bude s katechezí pro děti.

Pondělí: od 19.00 na faře proběhne další biblická hodina. Písmo svaté s sebou.

Úterý: památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice. Po večerní mši sv. bude pravidelný úklid kostela, prosíme zvláště vás, mladší, abyste přišli a zapisovali se buď vzadu na vývěsce, nebo na našich farních stránkách, kde je také celý rozpis termínů úklidu na celé pololetí. Děkujeme.

Čtvrtek: v 15.00 se koná v bazilice zádušní mše svatá za Rudolfa Brabce, který zemřel 9. ledna 2014. Neodmyslitelně patřil k našemu klášteru. Na počátku 90. let byl prvním, kdo měl odvahu začít v hospodářském dvoře kláštera podnikat v oboru automechanik. Jeho Autosanatorium Brabec jsme mohli zprvu nalézt na místě dnešního přístřešku před hotelem Adalbert, jehož součástí byla původně kotelna Sartoriova konventu (nyní hotel Adalbert). I díky obětavé práci pana Brabce měli bratři benediktini v zimních měsících na svých celách teplo. Po rekonstrukci Sartoriova konventu byla dílna přestěhována do jižního traktu hospodářských budov, kde je dodnes. Potom, co převzali firmu jeho synové i nadále jim byl nápomocný. Mnozí z nás jemu a jeho dílně vděčí za bezpečné cestování!  

Pátek: památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve.

Sobota: svátek Obrácení svatého Pavla. Závěr týdne modliteb za jednotu křesťanů.

V neděli 2. února 2014 v 15.00 na faře jste zváni na další setkání seniorů. Tentokráte si necháme vyprávět o životě v Tanzanii.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti