Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: slavnost Zjevení Páně, druhé vyvrcholení doby vánoční. Mše svaté s žehnáním vody křídy, kadidla, případně zlata v 7.00 a v 18.00. Připojíme se k Tříkrálové sbírce. Z výtěžku podpoříme především dívku Anet z Ugandy v rámci projektu adopce na dálku. Pokud vybereme více peněz, pomoc z naší farnosti bude směřovat i na jiné projekty. Více o letošní sbírce si můžeme přečíst vzadu na plakátech. Vybírat budeme po večerní mši sv. 6. 1., v sobotu 11. 1. po večerní mši sv. a v neděli 12. 1. po všech bohoslužbách. Na Tři krále bude ještě sbírka obohacena o živý betlém dětí a rodičů naší farnosti od 17.30 před bazilikou.

V úterý 14. ledna 2014 výročí posvěcení našeho kláštera, v tento den bude pouze mše svatá v 18.00.

V pondělí 20. ledna 2014 v 19.00 na faře další biblická hodina.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti