Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Po všech bohoslužbách této neděle probíhá v naší farnosti Tříkrálová sbírka. Touto nedělí také končí liturgická Doba vánoční.

Úterý: Výročí posvěcení našeho kláštera, v tento den bude pouze večerní mše svatá v 18.00, kterou bude celebrovat emeritní arciopat Edmund Wagenhofer OSB, představený naší Slovanské benediktinské kongregace sv. Vojtěcha.

Středa: památka sv. Maura a Placida, žáků sv. Benedikta.

Pátek: památka sv. Antonína, opata, večerní mši sv. celebruje prof. Petr Piťha.

Sobota: památka Panny Marie Matky jednoty křesťanů, začíná týden modliteb za jednotu křesťanů.

Neděle: 2. v liturgickém mezidobí, mše sv. v 9.00 bude s katechezí pro děti.

Pondělí 20. ledna 2014 proběhne další biblická hodina od 19.00 na faře. Písmo svaté s sebou.

Úterý 21. ledna 2014 po večerní mši sv. bude pravidelný úklid kostela, prosíme zvláště vás, mladší, kteří můžete, abyste se zapisovali buď vzadu na vývěsce, nebo na našich farních stránkách.

Vzadu na stolech je možné si ještě zakoupit Cyrilometodějský kalendář. Jedná se o průvodce křesťanským kalendáriem se zajímavými texty osobností naší i světové křesťanské kultury.