Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Odpoledne v 15.00 se uskuteční v prelatuře kláštera karneval pro předškolní a mladší školní děti. Mohou se připojit i dospělí, co všechno vzít s sebou a další podrobnosti se dočtete vzadu na plakátu.

Pátek: památka sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve.

Sobota: Svátek Stolce sv. Petra.

O Tříkrálové sbírce jsme vybrali 35 370Kč. 8 000Kč půjde na podporu dívky Anet z Ugandy (Adoptce na dálku) a 5 000 na projekt Šance, jedná se o pomoc dětem z ulice. Zbývající peníze letos zašleme Arcidiecézní charitě (ADCH). Všem, kteří jste jakkoli přispěli, děkujeme. Děkujeme těm, kteří sbírku organizovali a zajišťovali. 

Děkujeme všem, kteří jste se přihlásili na pravidelný úklid kostela. Aktuálně je třeba ještě podpořit úklid toto úterý 18. února 2014.  Sledujme rozpis, který je vzadu na tabuli a na farních stránkách v rubrice „bohoslužby a ohlášky“ a zapisujme se, pokud ještě jsou volná místa.

Minulou neděli jsme zmínili dopravní incident, který se stal bezprostředně před bazilikou po mši sv. v 9.00. Chtěli bychom vyzvat k opatrnosti a ohleduplnosti. Areál kláštera je především klidovou zónou, zvláště prostor před bazilikou v době bohoslužeb. Proto zvažme, zda opravdu nutně potřebujeme s autem vjet až ke kostelu. A pokud ano (nemocní, imobilní, stěhování věcí do Vojtěšky), tak neparkujme před sochou sv. Jana Nepomuckého. Obecně to tedy berme jako zákaz parkování před sochou sv. Jana. Možná si řekneme proč, kvůli jedné nepozornosti? 1. Nejedná se o první incident. 2. Prostor před kostelem má být po nedělní bohoslužbě k dispozici pro klidné setkávání. Dalším opatřením bude uzavření poloviny hlavní brány, tedy bude možno vjíždět do areálu pouze přes hospodářský dvůr.

Pomalu se blíží doba postní. Součástí přípravy na Popeleční středu je i příprava popela, kterým budeme označováni. Popel získáváme z ratolestí Květné neděle předcházejícího roku. Loni jsme společně tyto ratolesti spálili v neděli před Popeleční středou. Ukázalo se to jako dobrá nová tradice. Tedy i letos v neděli 2. března 2014 se setkáme po mši sv. v 9.00 místo na faře, tak před Vojtěškou a můžeme přinést ratolesti ze svých domovů.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti