Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Opět máme příležitost zamyslet se nad krásnými biblickými texty, které nás doprovázejí v době postní.

Kolegiátní kapitula Všech svatých na Hradě Pražském

a

Římskokatolická farnost u katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha

 

si vás dovolují pozvat na 

 

cyklus postních kázání

 

který v kostele Všech svatých pronesou

biblisté Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy

doc. Josef Hřebík, Th.D. a Jaroslav Brož, Th.D.

 

Pokáním k obnově v Božím duchu

aneb

Postní dobou s kajícími žalmy

 

 

Čtvrtek 13. 3. 18:00      Radost po vyznání hříchů (Žalm 32)

 

Čtvrtek 20. 3. 18:00      Prosba o pomoc v krajním nebezpečí (Žalm 38)

 

Čtvrtek 27. 3. 18:00      Důvěra v milosrdné odpuštění (Žalm 51)

 

Čtvrtek 3. 4. 18:00        Nadějí vedené volání z hlubin (Žalm 130)

 

Čtvrtek 10. 4. 18:00      Kající modlitba za vysvobození (Žalm 143)

 

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha