Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Už můžeme vyhlásit definitivní výsledky a záměr využití Tříkrálové sbírky. Vybrali jsme 35 370Kč.

8 000Kč půjde na podporu dívky Anet z Ugandy (Adoptce na dálku). Protože jsme loni možných 65% využili na vlastní projekty, letos zbytek vybrané částky zašleme na projekty Arcidiecézní charity (ADCH).

Všem, kteří jste jakkoli přispěli, děkujeme. Děkujeme těm, kteří sbírku organizovali a zajišťovali.