Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Už můžeme vyhlásit definitivní výsledky a záměr využití Tříkrálové sbírky. Vybrali jsme 35 370Kč.

8 000Kč půjde na podporu dívky Anet z Ugandy (Adoptce na dálku). Protože jsme loni možných 65% využili na vlastní projekty, letos zbytek vybrané částky zašleme na projekty Arcidiecézní charity (ADCH).

Všem, kteří jste jakkoli přispěli, děkujeme. Děkujeme těm, kteří sbírku organizovali a zajišťovali. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS


 

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha