Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Farní burzaPříjem darovaných věcí: pátek  14.3.2014 (16-18hod)

Prodej (kus za 10 Kč):  sobota 15.3.2014 (9- 11hod) a neděle 16.3.2014 (8.30-10.30hod)

Prosíme, noste věci pokud možno v igelitových pytlích nebo taškách.

Finanční výtěžek burzy bude věnován na charitativní účely.