Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pobožnosti Křížové cesty se konají vždy v neděli a pátek od 17.15. Je to modlitba, kterou mohou vést laici, proto se, prosíme, zapisujte v sakristii do rozpisu na jednotlivé dny. Dnes už jsou dostupné různé texty a zamyšlení pro ty, kteří modlitbu vedou.

Každý pátek v době postní je možnost tiché adorace před Nejsvětější svátostí v bazilice od 20.00 do 21.00, adorace jsou zakončeny krátkým slovem, společnou modlitbou a požehnáním. Letos se věnujeme apoštolské exhortaci (povzbuzení) papeže Františka: Radost evangelia, Evangelii gaudium. František v ní poutavě mluví o potřebě radostné zvěsti v dnešním světě a způsobech hlásání této radosti. V pátek jsme začali prvními větami 1. článku tohoto díla, které naplňují papežův deklarovaný program „kráčení, stavění – budování, vyznávání.“

Vzadu jsou k dispozici papírové postní kasičky. Jako každý rok můžeme i letos věnovat ušetřené peníze v době postní na charitativní a jiné účely.

Tento týden se konají v klášteře duchovní cvičení konventu, jako každý rok prosíme, abyste v klášteře vyřizovali jen to neodkladné. Od úterý do soboty se můžeme zúčastnit ranní mše svaté v 7.00 spojené s modlitbou breviáře, ranními chválami.

Úterý: v 19.00 na faře zveme na další biblickou hodinu.

Čtvrtek: zveme na promítání o cestě několika našich farníků po Austrálii, začátek je v 19.00 ve Vojtěšce.

Ve čtvrtek je zároveň 1. výročí zvolení papeže Františka. Víme, že nás neustále prosí o modlitbu, zahrňme jej tedy do úmyslů našich nejen postních modliteb.

O víkendu 14. až 16. března 2014 se uskuteční tradiční farní burza dětského oblečení, sportovních potřeb a hraček. Jako obvykle v pátek příjem darovaných věcí od 16.00 do 18.00, prodej darovaných věcí 1ks za 10Kč v sobotu od 9.00 do 11.00 a v neděli prodej od 8.30 do 10.30. Jak věci nosit atd., podrobnosti jsou vzadu na plakátu.

V neděle 23. března 2014 mše sv. v 9.00 s katechezí pro děti.

Vzadu je dispozici nový Zpravodaj naší farnosti. V době postní máme vidět věci v nových souvislostech, proto i trochu jiná podoba Zpravodaje, který je také nově možné si stáhnout z našich internetových stránek.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti