Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Neděle oktávu velikonočního

Neděle Božího milosrdenství

Dnes se v areálu kláštera koná 8. ročník misijní akce „Na světě nejsme sami.“ Je připraven bohatý program zahájený mší sv. v 9.00, kterou povede karmelitán P. Pavel Pola. Po mši sv. bude následovat před bazilikou štrůdlování. Program bude pokračovat jarmarkem v zahradě, přednáškami ve Vojtěšce, divadlem…, podrobnosti jsou na plakátu nebo webu farnosti. Výtěžek celého dne půjde na podporu střední školy v Bouzoum ve Středoafrické republice. Všem, kteří se zúčastníte, předem děkujeme.

Dnes jsou ve Vatikánu svatořečeni Jan XXIII. a Jan Pavel II. Je to důležitý milník v dějinách církve. Jde o osobnosti II. vatikánského koncilu (přerodu církve pro nové tisíciletí).

Pondělí: další biblická hodina od 19.00 na faře.

Úterý: Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.

Čtvrtek: památka sv. Josefa, Dělníka.

Sobota: svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů.

3. května 2014 uplyne 30 let od úmrtí P. Františka Jedličky, benediktina, teologa, historika umění, faráře zdejší farnosti. Mše sv. za něj budou 3. 5. v 18.00 a 4. 5. v 9.00.

Po celý měsíc květen zpíváme litanie k Panně Marii vždy v úterý, čtvrtek a sobotu po večerní mši sv.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti