Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Neděle, kdy Ježíš vjíždí do města Jeruzaléma. Ne, aby triumfoval, ale aby se sklonil k člověku. Živé ratolesti, které dnes přinášíme do kostelů, symbolizují přítomný okamžik. Dnes vítáme Krista, dnes se k němu připojujeme. Putujeme s ním, protože on přichází kvůli nám…

Veliké množství lidu (pak) prostřelo své pláště na cestu, jiní sekali ze stromů ratolesti a stlali je na cestu (Matouš 21, 8)