Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Modlitbu Křížové cesty můžeme prožít ještě v neděli a pátek od 17.15.

Příští pátek také naposledy máme možnost tiché adorace před Nejsvětější svátostí v bazilice od 20.00 do 21.00. Letos se na závěr věnujeme apoštolské exhortaci (povzbuzení) papeže Františka: Radost evangelia, Evangelii gaudium. František v ní poutavě mluví o potřebě radostné zvěsti v dnešním světě a způsobech hlásání této radosti. V pátek jsme si uvědomili, že evangelium hlásáme jeden druhému v obyčejných lidských setkáních.

Dnes odpoledne v 15.00 na faře setkání seniorů na téma Etika a etická výchova – cítit s dětmi. Jsou zváni všichni, které toto téma zajímá.

Sobota: velký úklid baziliky před svátky, prosíme zvláště mladé, začneme po ranní mši sv., úklid bude trvat nejdéle do 10.30. Předem děkujeme všem za pomoc. V sobotu odpoledne v domově seniorů Eliška bude při mši sv. zpívat naše schola.

Neděle: Květná neděle, začíná Svatý týden. Všechny ranní a dopolední mše sv. s žehnáním ratolestí. Využijme zbývající dny k přijetí svátosti smíření, nenechávejme vše až na Svatý týden, kdy kněží jsou značně vytíženi… Od Květné neděle také vybíráme postní kasičky.

Dnes vykonáme farní sbírku na renovaci ozvučení kostela.

Hlavní důvody: 1) pořízení nového zesilovače, který eliminuje stávající problémy; 2) pořízení další aparatury pro scholu, především kvalitních prostorových mikrofonů (dlouhodobé rozšíření scholy); 3) klopový mikrofon pro celebranta (pro snadnější praxi žehnání např. o Květné neděli, Bílá sobotě, dále je to užití při mších sv. zaměřených na děti… atd.)

Celková částka činí 120 000Kč. Tuto částku budeme hradit ze tří zdrojů: 1) sponzorský dar, 2) klášter, 3) farní sbírka. Na farní sbírku připadá 40 000Kč.  Prosíme tedy, podle vašich možností, o příspěvek na tyto aktuální potřeby našeho společného slavení. Všem předem děkujeme!

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha