Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Jako loni i letos se náš 175. skautský oddíl Jeleni zúčastní pouti ke svému patronu sv. Jiří. Mše sv. v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě začíná v 18.00. Více naleznete zde.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha