Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Jako loni i letos se náš 175. skautský oddíl Jeleni zúčastní pouti ke svému patronu sv. Jiří. Mše sv. v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě začíná v 18.00. Více naleznete zde.