Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

13. 4. Květná neděle – 7.30 mše svatá se svěcením ratolestí, 9.00 mše svatá se svěcením ratolestí a se zpívanými pašijemi podle Matouše, 17.15 pobožnost Křížové cesty, 18.00 mše svatá se čtenými pašijemi.

17. 4. Zelený čtvrtek – v tento den nebude ranní mše svatá (mše k svěcení olejů se koná jen v katedrálách), 18.00 mše svatá na památku Večeře Páně s obřadem mytí nohou, po skončení všech obřadů možnost soukromé adorace v bazilice až do 24.00

18. 4. Velký pátek – den přísného postu, od 7.00 možnost soukromé adorace, 15.00 pobožnost Křížové cesty, 18.00 velkopáteční obřady se čtenými pašijemi podle Jana, po skončení obřadů možnost soukromé adorace do 21.00.

19. 4. Bílá sobota – den bez liturgického slavení, od 7.00 možnost soukromé adorace do 15.00, 20.30 vigilie Zmrtvýchvstání Páně (začátek před hlavním vchodem baziliky).

20. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, 7.30 mše svatá, 9.00 mše svatá, 18.00 mše svatá. Po všech bohoslužbách žehnání pokrmů. Můžeme přinést pečivo, chléb, vajíčka, maso aj. v košíkách atp., které přede mší shromáždíme vpředu u oltáře sv. Vojtěcha.

21. 4. Velikonoční pondělí – mše svaté jako v neděli.

27. 4. Neděle oktávu velikonočního (II. neděle velikonoční) – mše svaté podle obvyklého nedělního pořádku, 9.00 mše svatá na zahájení Misijní neděle v naší farnosti, celebruje P. Pavel Pola.

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti