Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka.

3. května 2014 uplynulo 30 let od úmrtí P. Františka Jedličky, benediktina, teologa, historika umění, faráře zdejší farnosti.

Minulou neděli jsme při 8. ročníku akce „Na světě nejsme sami“ vybrali 72 509Kč. Výtěžek půjde na podporu střední školy v Bozoum ve Středoafrické republice. Všem, kteří akci připravovali, podíleli se na jejím průběhu a přispěli, děkujeme a Pán žehnej! Můžeme si ještě připomenout atmosféru naší Misijní neděle, a sice ve čtvrtek 8. 5. v 16.00 kdy se na Ladronce koná benefiční běh na podporu misií ve Středoafrické republice. V aktuálním čísle Katolického týdeníku je rozhovor s P. Aurelio Gazzerou, karmelitánským misionářem ve Středoafrické republice a další informace o možnostech pomoci tomuto regionu.

V sobotu 17. května 2014 zveme na farní pouť do kostela sv. Jana Nepomuckého ve Velké Chuchli, mše sv. tam začíná ve 13.00. Bude to přímo poutní mše sv., protože svátek sv. Jana Nepomuckého, patrona Čech, je předcházejícího dne 16. května.

V neděli 18. května 2014 mše sv. v 9.00 bude zaměřena na děti a mladé.

Po celý měsíc květen zpíváme litanie k Panně Marii vždy v úterý, čtvrtek a sobotu po večerní mši sv.

Podrobnější informace všech akcí a vzpomínek jsou vzadu na plakátech i na našich internetových stránkách.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti