Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

O misijní neděli v naší farnosti 27. dubna 2014  jsme při 8. ročníku akce „Na světě nejsme sami“ vybrali 72 509Kč. Prožili jsme krásný den s bohatým programem pro děti i dospělé. Výtěžek půjde na podporu střední školy v Bozoum ve Středoafrické republice. Všem, kteří akci připravovali, podíleli se na jejím průběhu a přispěli, děkujeme a Pán žehnej!

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti