Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Vážení a milí farníci a další návštěvníci těchto stránek,

pomalu se nám blíží termín letošní Noci kostelů, která i letos proběhne mimo jiné v naší bazilice. Program a  materiály jsou již zajištěny a další přípravy jedou na plné obrátky, ale stále nám chybí pár dobrovolníků na zajištění celé akce. Najde-li se někdo, kdo by se chtěl jakkoli zapojit, ať se, prosím, ozve otci Václavovi, nebo mně na tel. 777 31 24 31.

O tom, jak bude Noc kostelů u nás vypadat, se můžete dočíst na tomto odkazu: http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=kost855

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha