Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Den modliteb za pronásledované křesťany. Pronásledování křesťanů se v poslední době spíše stupňuje – v celosvětovém měřítku tvoří křesťané80% všech pronásledovaných pro náboženské přesvědčení. V současné době je každý 10. křesťan kvůlisvé víře v Ježíše Krista obětí diskriminace, pronásledování nebo čelí hrozbě smrti. Ve světovém měřítkuse jedná až o 200 milionů křesťanů. Hlavními zdroji pronásledování jsou komunistické režimy, země sislámskou většinou a v poslední době také hinduistický fundamentalismus. Zvláště tragická situace je vzemích Blízkého a Středního východu.Možností pomoci je více – především je to modlitba za pronásledované i jejich pronásledovatele. Také působení na politiky, aby se více brali za základní lidská práva. Dále jsou možné různé formy finanční a materiální pomoci prostřednictvím humanitárních organizací a řádů.

V pátek jsme prožili Noc kostelů. Během šesti hodin prošlo naší bazilikou 640 návštěvníků. Děkujeme všem organizátorům a pořadatelům, kteří jste se přihlásili do služby dohledu nad celým programem.

Pondělí: památka sv. Filipa Neriho, kněze.

Úterý: památka sv. Augustina z Canterbury, biskupa.

Čtvrtek: slavnost Nanebevstoupení Páně, začíná devítidenní příprava na svátek Letnic.

Pátek: památka sv. Zdislavy, patronky rodin, na závěr večerní mše svaté poprosíme o požehnání pro všechny rodiny, zveme tedy v tento den zvláště rodiny.

Sobota: svátek Navštívení Panny Marie.

Neděle: odpoledne ve 14.30 jste zváni na setkání seniorů na faře. Pozvání přijala naše farnice paní Marie Vymazalová, průvodkyně nejen v našem klášteře, v rámci programu nás čeká komentovaná prohlídka kláštera.

V sobotu 7. června 2014 v předvečer Letnic prožijeme od 18.00 Svatodušní vigilii s rozšířenou bohoslužbou slova.

V neděli 8. června 2014 přistoupí děti naší farnosti k 1. sv. přijímání.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha