Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Den modliteb za pronásledované křesťany. Pronásledování křesťanů se v poslední době spíše stupňuje – v celosvětovém měřítku tvoří křesťané80% všech pronásledovaných pro náboženské přesvědčení. V současné době je každý 10. křesťan kvůlisvé víře v Ježíše Krista obětí diskriminace, pronásledování nebo čelí hrozbě smrti. Ve světovém měřítkuse jedná až o 200 milionů křesťanů. Hlavními zdroji pronásledování jsou komunistické režimy, země sislámskou většinou a v poslední době také hinduistický fundamentalismus. Zvláště tragická situace je vzemích Blízkého a Středního východu.Možností pomoci je více – především je to modlitba za pronásledované i jejich pronásledovatele. Také působení na politiky, aby se více brali za základní lidská práva. Dále jsou možné různé formy finanční a materiální pomoci prostřednictvím humanitárních organizací a řádů.

V pátek jsme prožili Noc kostelů. Během šesti hodin prošlo naší bazilikou 640 návštěvníků. Děkujeme všem organizátorům a pořadatelům, kteří jste se přihlásili do služby dohledu nad celým programem.

Pondělí: památka sv. Filipa Neriho, kněze.

Úterý: památka sv. Augustina z Canterbury, biskupa.

Čtvrtek: slavnost Nanebevstoupení Páně, začíná devítidenní příprava na svátek Letnic.

Pátek: památka sv. Zdislavy, patronky rodin, na závěr večerní mše svaté poprosíme o požehnání pro všechny rodiny, zveme tedy v tento den zvláště rodiny.

Sobota: svátek Navštívení Panny Marie.

Neděle: odpoledne ve 14.30 jste zváni na setkání seniorů na faře. Pozvání přijala naše farnice paní Marie Vymazalová, průvodkyně nejen v našem klášteře, v rámci programu nás čeká komentovaná prohlídka kláštera.

V sobotu 7. června 2014 v předvečer Letnic prožijeme od 18.00 Svatodušní vigilii s rozšířenou bohoslužbou slova.

V neděli 8. června 2014 přistoupí děti naší farnosti k 1. sv. přijímání.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti