Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Před čtrnácti dny o slavnosti Seslání Ducha svatého přijalo pět dětí naší farnosti poprvé Krista v eucharistii. Prosíme o modlitbu za ně i za jejich rodiny. Děkujeme všem, kteří jste se na této slavnosti jakkoli podíleli.

Úterý: slavnost Narození sv. Jana Křtitele. V tento den bude otec arcibiskup Dominik sloužit v katedrále rekviem při příležitosti 100. výročí od vypuknutí 1. světové války. Mše sv. začíná v 18.00.

Pátek: slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Sobota: památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

Neděle: slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů.

Chtěli bychom pozvat na již tradiční pouť bratří (benediktinů) a farnosti ke sv. Prokopu do kostela Všech svatých na Pražském hradě, která se uskuteční 4. července 2014. Na pozvání tamní kapituly (např. P. Petra Piťhy, který je naším občasným hostem) budeme slavit večerní chvály – nešpory v 17.00 a v 18.00 mši svatou. Část z nás půjde i pěšky, kdo by se chtěl připojit, budeme vycházet z baziliky od oltáře s obrazem sv. Prokopa v 15.30.

V červenci a srpnu bude opět upraven pořad bohoslužeb jako v minulých letech.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti