Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V neděli 22. června 2014 jsme při mši svaté v 9.00 poděkovali za 10 let manželství našich farníků Václava a Heleny Zemanových. Po promluvě si Helena s Václavem obnovili své manželské sliby, stály při nich i jejich tři malé ratolesti Zuzka, Bára a Cilka. Celá rodina pak přinesla obětní dary a my všichni s nimi i sami sebe a prosby za naše rodiny a úmysly. A nejen to, poděkovali jsme také za uplynulý školní rok a závěrečné požehnání směřovalo nejen manželům jubilantům, ale i na naše dovolené a prázdninové cestování. Vše pak pokračovalo rozšířenou farní kávou, opravdu živým agapé ve farních prostorách. Všem Pán žehnej v letním spočinutí (i duchovním)!

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti