Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Papež František nás o dnešní slavnosti vybízí ke zvláštní modlitbě za mír na celém světě. Při své nedávné návštěvě Svaté země pozval čelní představitele Palestiny a Izraele do Vatikánu k mírovému setkání a k modlitbě za mír.

Středa: památka sv. Barnabáše, apoštola.

Pátek: památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve.

Neděle: slavnost Nejsvětější Trojice.

Čtvrtek 19. června 2014: Slavnost Těla a Krve Páně – po večerní mši sv. následuje tradiční farní agapé.

Otec arcibiskup Dominik požehná 14. června 2014 v rámci pietní vzpomínky na vyhlazení Lidic obraz Panny Marie Lidické, který bude umístěn v presbytáři zničeného kostela sv. Martina v Lidicích. Mše svatá, kterou bude kardinál Dominik Duka sloužit za lidického faráře P. Josefa Štemberku, začíná v 9.00 hodin. V současné době se připravuje beatifikační proces Josefa Štembery, faráře z Lidic.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti