Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Papež František nás o dnešní slavnosti vybízí ke zvláštní modlitbě za mír na celém světě. Při své nedávné návštěvě Svaté země pozval čelní představitele Palestiny a Izraele do Vatikánu k mírovému setkání a k modlitbě za mír.

Středa: památka sv. Barnabáše, apoštola.

Pátek: památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve.

Neděle: slavnost Nejsvětější Trojice.

Čtvrtek 19. června 2014: Slavnost Těla a Krve Páně – po večerní mši sv. následuje tradiční farní agapé.

Otec arcibiskup Dominik požehná 14. června 2014 v rámci pietní vzpomínky na vyhlazení Lidic obraz Panny Marie Lidické, který bude umístěn v presbytáři zničeného kostela sv. Martina v Lidicích. Mše svatá, kterou bude kardinál Dominik Duka sloužit za lidického faráře P. Josefa Štemberku, začíná v 9.00 hodin. V současné době se připravuje beatifikační proces Josefa Štembery, faráře z Lidic.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha