Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: památka sv. Marie Magdaleny.

Středa: svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy.

Pátek: svátek sv. Jakuba, apoštola.

Sobota: památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie. V tento den se koná pražská Svatoanenská pouť v kostele sv. Anny v Praze na Žižkově. V 18.00 celebruje otec arcibiskup Dominik. Podrobnosti vzadu v kostele na plakátu.

Pondělí 28. července 2014 v 18.00 mše sv. za oběti 1. světové války.