Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Protože dnes není večerní mše svatá, nechávejte balíky atd. pro děvčata s cedulkou na fortně kláštera do 17.00. Pokud to nestihnete, pak na faře od 16.30 do 19.00. Děkuji a vše dobré přeje P. Václav