Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V pátek 18. července 2014 jsme při mši sv. slavené ze sv. Kryštofa poprosili o požehnání na cestu po Evropě. Kluci a holky z oddílů Jeleni a Arachné následující ráno odjeli čtyřmi auty v 8.45 za účasti rodičů, sourozenců, P. Václava aj. První den je čeká cesta do Budapešti, pak směr Černá Hora a okolní destinace. Návrat je předpokládaný 2. srpna 2014 z Vídně. Ať je Pán provází svým požehnáním!