Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V pátek 18. července 2014 jsme při mši sv. slavené ze sv. Kryštofa poprosili o požehnání na cestu po Evropě. Kluci a holky z oddílů Jeleni a Arachné následující ráno odjeli čtyřmi auty v 8.45 za účasti rodičů, sourozenců, P. Václava aj. První den je čeká cesta do Budapešti, pak směr Černá Hora a okolní destinace. Návrat je předpokládaný 2. srpna 2014 z Vídně. Ať je Pán provází svým požehnáním!

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti