Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V pondělí 28. července 2014 poprosíme při mši sv. v 18.00 v bazilice sv. Markéty za oběti 1. světové války. Letos si připomínáme 100. výročí od jejího vypuknutí. Je třeba nezapomínat na minulost, v níž naši předkové těžce protrpěli naši budoucnost. Jaká je naše přítomnost a jaká je budoucnost našich dětí? První co můžeme udělat je modlit se.