Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V pátek 18. července 2014 při mši sv. v 18.00 poprosíme o požehnání na cestu po Evropě pro naše skauty a dívčí turistický oddíl. Všichni jsou srdečně zváni k této společné modlitbě.