Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Kláry, panny. Čtvrtek: památka sv. Maxmiliána Kolbeho, kněze a mučedníka. Pátek: slavnost Nanebevzetí Panny Marie.

Pouť na Bílé Hoře:

pátek 15. 8. — Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

17.00 hod. – slavnostní mše svatá v kostele; 18.00 hod. – slavnostní nešpory v kostele, na varhany doprovází Pavel Salák

neděle 17. 8. — Pouť na Bílé Hoře

11.00 hod. – slavnostní mše svatá, celebruje P. Petr Piťha; 16.00 hod. – mše svatá pro poutníky

V závěru bohoslužby bude posvěcena nová chórová kaple sester benediktinek (kaple Nejsvětější Trojice v severozápadním rohu ambitu poutního areálu). Hlavní celebrant bude em. arciopat Edmund Wagenhofer OSB.
Po mši svaté jsou všichni zváni na malé agapé v ambitech.

Následně (cca v 19 hod.) zveme do farní místnosti na klavírní koncert sr. Pertpetui Hartmann OSB a jejích hostů.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti