Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Program pouti:

pátek 15.8. – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

17.00 hod. – slavnostní mše svatá v kostele

18.00 hod. – slavnostní nešpory v kostele,

na varhany doprovází Pavel Salák

 

neděle 17.8. – Pouť na Bílé Hoře

11.00 hod. – slavnostní mše svatá, celebruje P. Petr Piťha

16.00 hod. – mše svatá pro poutníky

V závěru bohoslužby bude posvěcena nová chórová kaple sester benediktinek (kaple Nejsvětější Trojice v severozápadním rohu ambitu poutního areálu). Hlavní celebrant bude em. arciopat Edmund Wagenhofer OSB.
Po mši svaté jsou všichni zváni na malé agapé v ambitech.

Následně (cca v 19 hod.) zveme do farní místnosti na klavírní koncert sr. Pertpetui Hartmann OSB a jejích hostů.

Program koncertu:

Ludwig van Beethoven – Sonáta op. 17 pro violu a klavír Robert Schumann – „Pohádky“ op. 132 pro klarinet, violu a klavír Zdeněk Fibich – Selanka Op. 16 pro klarinet a klavír Johann N. Hummel – Sonáta Es-dur op 5,3 pro violu a klavír Wolfgang Amadeus Mozart – „Trio“ Es-dur KV 496 pro klarinet, violu a klavír

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti