Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

5. října 2014 v 15.00 na Vypichu (na prostranství vlevo od zastávky tramvaje).

Letos přislíbil účast pan Jiří Kalina, letecký modelář.

Pro děti je připravena tradiční odměna!