Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V pátek 19. 9. 2014 jsme prožili v katedrále mši svatou pro vozíčkáře a handicapované v rámci Týdne mobility. Ve velmi krásné, pokojné a hluboké duchovní atmosféře jsme měli možnost prožít díkůvzdání – eucharistii (mši svatou) za život těch, kteří nesou obtížný životní kříž. Pro nás, kterým je zatím ještě dopřán zcela samostatný pohyb, to byla neobyčejná zkušenost statečnosti a svědectví, jak tento kříž lze v lásce obejmout, a jak také vzít znovu vážně svůj vlastní život a nově uspořádat žebříček svých hodnot v duchu evangelia. Jeden z pohnutých okamžiků byl, kdy vojáci hradní stráže přinášeli dva upoutané na vozík s obětními dary chleba a vína. Člověk přináší dary chleba a vína a zároveň sám je přinášen k oltáři, aby obětoval svůj život – asi těmito slovy onu chvíli doprovodil hlavní celebrant prof. Petr Piťha. Celou liturgií – touto slavností lásky a trpělivosti – nás P. Petr Piťha velmi procítěným a pozorným způsobem prováděl. Bohoslužba byla velmi dobře připravena a zcela jistě v nás zanechá nesmazatelnou stopu.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti