Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.

Úterý: památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve.

Středa: památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve.

Čtvrtek: památka sv. andělů strážných.

Pátek: 1. v měsíci, od 16.00 bude příležitost k soukromé adoraci před vystavenou Nejsvětější svátostí, v 17.45 požehnání a mše svatá.

Sobota: památka sv. Františka z Assisi.

Neděle: Dnem modliteb v naší arcidiecézi za biskupskou synodu o rodině, která začíná v Římě právě 5. října 2014, vzpomeneme na tento úmysl alespoň při mši svaté. Mše sv. v 9.00 bude zaměřena na děti. Odpoledne v 15.00 pořádáme Drakiádu na Vypichu, už potřetí se setkáme na prostranství vlevo od zastávky tramvaje. Pro děti bude připravena tradiční odměna.

Ve čtvrtek 9. října 2014 si připomeneme výročí posvěcení naší baziliky. Proto o víkendu 10. – 12. října 2014 se koná kolem areálu kláštera Břevnovské posvícení…

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti