Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.

Úterý: památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve.

Středa: památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve.

Čtvrtek: památka sv. andělů strážných.

Pátek: 1. v měsíci, od 16.00 bude příležitost k soukromé adoraci před vystavenou Nejsvětější svátostí, v 17.45 požehnání a mše svatá.

Sobota: památka sv. Františka z Assisi.

Neděle: Dnem modliteb v naší arcidiecézi za biskupskou synodu o rodině, která začíná v Římě právě 5. října 2014, vzpomeneme na tento úmysl alespoň při mši svaté. Mše sv. v 9.00 bude zaměřena na děti. Odpoledne v 15.00 pořádáme Drakiádu na Vypichu, už potřetí se setkáme na prostranství vlevo od zastávky tramvaje. Pro děti bude připravena tradiční odměna. 

Ve čtvrtek 9. října 2014 si připomeneme výročí posvěcení naší baziliky. Proto o víkendu 10. – 12. října 2014 se koná kolem areálu kláštera Břevnovské posvícení…