Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ve středu 22. října 2014 v 19.00 v bazilice se uskuteční modlitebně-informační setkání o aktivitách naší farnosti při Evropském setkání mladých. K dispozici budou organizátoři za naši farnost a zástupci komunity Taizé. Jsou zváni všichni, zvláště ti, kteří mohou ubytovat poutníky. Přijďme podpořit především modlitbou toto dílo nejen našeho města, ale i celé naší arcidiecéze!