Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V r. 1991 jsme v naší farnosti prožili toto setkání a někteří z nás z tohoto setkání žijí dodnes (noví přátelé, společenství modlitby atp.). Organizace celé akce se ujalo naše společenství vysokoškoláků.

Proto zveme k účasti i ke spolupráci.

Hledáme:

  • lidi ochotné u sebe ubytovat poutníky.
  • hudebníky a zpěváky na doprovod ranních modliteb v naší farnosti.
  • osoby ochotné pomoci s organizací ranních modliteb (vítání poutníků, čtení modliteb a moderace diskuzních skupinek v cizích jazycích).

Prosíme, hlaste se místnímu přípravnému týmu do

9. 11. 2014

Kontakt na břevnovský přípravný tým:

Bára Janáková (společenství vysokoškoláků): janakova.bara@seznam.cz , 605 119 624

více info: http://www.farnost-brevnov.cz/

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha