Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Výtěžek farního Bazaru minulý týden činí 7 000Kč, výtěžek jsme odeslali prostřednictvím ADCH na pomoc pronásledovaným křesťanům v Sýrii.

Výtěžek prodeje Misijních kalendářů je 2 754Kč, prostřednictvím PMD (Papežského misijního díla jsme tuto částku odeslali na pomoc lidem v Keni.

Pondělí: památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice. Otec arcibiskup bude slavit mši svatou v kostele sv. Voršily na Národní třídě v 10.00 u příležitosti výročí Sametové revoluce. Po bohoslužbě se můžeme připojit k průvodu k památníku událostí 17. listopadu 1989.

Středa: otec arcibiskup Dominik vykoná vizitaci v naší farnosti. V rámci vizitace nebude sloužit mši svatou, protože u nás celebruje pravidelně.

Pátek: památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě.

Sobota: památka sv. Cecílie, panny a mučednice, patronky církevní hudby.

Neděle: slavnost Ježíše Krista Krále, poslední neděle liturgického roku.

V úterý 25. listopadu 2014 v 19.00 začíná příprava na biřmování na faře. Zájemci se hlásí u P. Václava.

Ve čtvrtek 27. listopadu 2014 ve 20.00 zveme na večer ztišení, modliteb a zpěvu v duchu komunity Taizé. Stejně tak ve čtvrtek 11. 12. 2014. Dál přijímáme nabídky na ubytování poutníků letošního setkání mladých v Praze.

V sobotu 29. listopadu 2014 v 16.30 v katedrále vstoupí do katechumenátu šest dospělých zájemců o křest v naší farnosti. Je to zároveň předvečer 1. neděle adventní, zveme na již tradiční zahájení nového liturgického roku mší sv. v 18.00 s žehnáním našeho společného liturgického adventního věnce. Po bohoslužbě následuje agapé ve farních prostorách. Prosíme, abyste jako obvykle podle svých možností přinesli něco k společnému občerstvení. Druhý den na 1. neděli adventní můžeme přinést své vlastní adventní věnce a klást je k našemu společnému věnci v kostele. Při všech bohoslužbách budou věnce požehnány. Mše sv. 30. listopadu v 9.00 bude se zaměřením na děti.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha