Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Středa: památka sv. Františka Xaverského, kněze.

Pátek: v 16.00 je připraveno pro děti setkání se sv. Mikulášem jako obvykle zde v bazilice. Prosíme rodiče, aby připravili tolik balíčků, kolik přivedou dětí. Neoznačené balíčky v hodnotě 50Kč aby pak kladli do košů u zpovědní místnosti. Prosíme o dochvilnost. Adorace na 1. pátek v měsíci s adventní tématikou bude tentokrát po mši svaté.

Neděle: od 8.30 začíná předprodej vstupenek na předvánoční koncert souboru Hradišťan, který se uskuteční 18. 12. 2014.

Ve čtvrtek 11. prosince 2014 jste zváni na třetí přípravnou modlitbu Taizé v bazilice. Začátek je ve 20.00.

V neděli 14. prosince 2014 v 15.00 jste zváni na setkání seniorů tentokrát do Vojtěšky na literárně-hudební pásmo Popelka Nazaretská v nastudování naší břevnovské scholy pod vedením Magdaleny Salákové. Slova: Václav Renč; výběr, úprava a sestavení textů: Pavel Svoboda; hudba: Vít Petrů.

Ve spolupráci s městskými částmi Praha 6 a Praha 8 přicházíme pro letošní Advent s projektem „Vánoce dál“, který již úspěšně proběhl v minulém roce a do něhož je letos zapojeno 11 pražských farností. Jedná se o koupi dárků pro děti ze sociálně slabých rodin. Potřebné děti vybraly sociální odbory MČ Praha 6 a Praha 8. Od 30. 11. 2014 do 14. 12. 2014 najdete v sakristii seznam se jmény dětí a dárků. Stačí si vybrat dárek, zapsat se do seznamu, dárek koupit a přinést ho do 14. 12. 2014 do sakristie, a to před nebo po každé bohoslužbě. Pokud nemáte čas dárek koupit, zařídíme koupi dárku za Vás, peníze sbíráme v sakristii. Je možné se do akce zapojit v nejbližších dnech i přes internet.

Tip na vánoční dárek z naší farnosti: klášter vydal knihu benediktina Bonifáce Holuba: Paměti farnosti u svaté Markéty v Břevnově a blízkého okolí. Kniha poprvé vyšla v r. 1890, zachycuje dějiny kláštera, duchovní správy, rozvoj starého Břevnova a lokalit a usedlostí v okolí až do autorovy doby. Vychází s bohatým obrazovým doprovodem. K dostání je u knihkupců nebo na fortně kláštera (cena 300Kč).